Resums per a les 3s Jornades de l’Ensenyament de la Química

El Josep M. Fernández Novell, president de la Secció d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya ens informa que la presentació de resums per les 3esJEQC s’ha ampliat fins el 30 d’octubre (la seva acceptació es comunicarà abans del 5 de novembre).
Els resums han de contenir: Títol. Nom i afiliació dels autors (amb el/s email).

Cos del resum amb un màxim de 300 paraules, sense referències ni esquemes ni dibuixos o fotografies.