Material orientatiu per a l’avaluació de la competència cientificotecnològica

El curs vinent s’avalua la competència bàsica cientificotecnològica, és una novetat dins de les proves d’avaluació de les competències bàsiques, que fa tot l’alumnat de quart curs d’ESO de Catalunya. A la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació es pot consultar el material orientatiu, són unes activitats d’exemple que han de servir per fer-se una idea de com seran les proves definitives.

El marc conceptual de la prova es publicarà més endavant, però a la web podeu trobar ja un material orientatiu en el següent vincle:

http://csda.gencat.cat/ca/detall/material-orientatiu-cientificoteconologic

Presentació competències bàsiques àmbit científicotecnològic ESO

Durant els propers dies es presentaran en diferents punts del territori les característiques més destacades del document de desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic de l’educació secundària obligatòria. En aquest document disposeu de les dates i els enllaços a la inscripció de les diferents sessions.

Informació que ens ha fet arribar l’equip del CESIRE_CDEC. cesire@xtec.cat http://www.xtec.cat/web/innovacio/cesire Telf: 938823100