Sobre l’apFQc

L’ apFQc va néixer amb la convicció que :

  • El coneixement  científic és un element bàsic de la cultura.
  • La Física i la Química  són matèries instrumentals indispensables per a qualsevol estudi científic i tecnològic.
  • Les activitats pràctiques són fonamentals en l’ensenyament d’aquestes matèries.
  • La Física i la Química han de ser impartides per professorat  de l’especialitat.
  • L’Associació ha de ser un canal de comunicació àgil i eficaç entre el professorat, la comunitat educativa, les administracions i la societat.

Els objectius de l’associació són

  • Acollir i donar a conèixer les opinions del professorat de Física i Química davant l’opinió pública i les administracions educatives.
  • Vetllar per l’adequació de recursos humans i materials per una formació científica adequada.
  • Presentar la Ciència com el què és:  una part fonamental de la cultura i una part indispensable de l’educació obligatòria.
  • Fomentar l’educació en el coneixement i  bon ús de la ciència.