Presentació competències bàsiques àmbit científicotecnològic ESO

Durant els propers dies es presentaran en diferents punts del territori les característiques més destacades del document de desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic de l’educació secundària obligatòria. En aquest document disposeu de les dates i els enllaços a la inscripció de les diferents sessions.

Informació que ens ha fet arribar l’equip del CESIRE_CDEC. cesire@xtec.cat http://www.xtec.cat/web/innovacio/cesire Telf: 938823100

Recursos de Física, núm 13

Ja ha sortit el número de primavera de 2014 de la revista “Recursos de Física”:

Hi podeu trobar els següents articles

  • Editorial: La divulgació científica: un punt fort. La redacció
  • El cas de fer el bucle. Lorenzo Ramírez
    Es proposa una activitat en què els alumnes treballen sobre un vídeo real, d’un cotxe fent un bucle, i mesuren magnituds físiques rellevants.
  • L’efecte fotoelèctric i la determinació de la constant de Planck.Adolf Cortel
    L’article descriu, detalla i analitza experiments que estudien l’efecte fotoelèctric, quantitativament i qualitativament, utilitzant diferents fonts de radiació (LED, làsers, llum blanca amb filtres, làmpades d’UV) que incideixenen cèl•lules fotoelèctriques, en pilots de neó o en una làmina de zinc sobre un electroscopi.
  • Experiments de la iaia: Refracció i angle límit.Josep Ametlla
    Mostrem el fenomen de l’angle límit a la vegada que trobem l’índex de refracció de diferents líquids.

Com sempre, des de la redacció  ofereixen a tot el professorat la possibilitat de publicar qualsevol experiència, pràctica, problema, comentari… que hagueu portat a terme i n’estigueu satisfets del seu resultat.  Com podeu col·laborar?

Us hi podeu subscriure  gratuïtament.